Zehirli | Konular | Kitaplar

Bazı sorulara Kur'an'dan cevaplar

Değerli okuyucular, misyoner faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla, bazı sorular sıkça sorulur oldu. Aşağıda, bu sorulardan bazılarını ve Kur’an’dan cevaplarını arz etmeye çalışacağım.


Soru: Biliyoruz ki, hak din çeşit çeşit değil, tektir. Haliyle Hazreti İbrahim’in dini de öyledir. Oysa, Hz. İbrahim’in dininden bahsedilirken, onun çeşit çeşit dini varmış gibi, çoğul olarak “İbrâhîmî dinler” deniliyor. Buna Kur’an’dan cevap, yani bu konuda açık bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Kendini bilmeyen (ahmak)lardan başka kim İbrahim’in dininden yüz çevirir!” (Bakara, ayet: 130)

Görüldüğü gibi, ayette “İbrahim’in dinleri” denilmiyor, “İbrahim’in dini” buyurulduğuna göre, Hz. İbrahim’in çeşit çeşit dinleri yok, tek dini var; o da İslâm. Dolayısıyla, “İbrâhîmî dinler” demek hem yanlış, hem de Kur’an ifadesine terstir. Allah tek olduğuna göre, onun dini de haliyle tek olacaktır.


Soru: Yahudilikle Hıristiyanlığın da Hz. İbrahim’in dini olduğu söyleniyor. Bunun tersini ifade buyuran herhangi bir ayet var mı?

Cevap: Var: “Bir de (Yahudi ve Hıristiyanlar, Müslümanlara) Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara, ‘Hayır! Biz, bir tek Allah’a yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O müşriklerden değildi’ de.” (Bakara, ayet: 131)

Görüldüğü gibi, Hz. İbrahim’in dini karşısında Yahudilik ve Hıristiyanlık reddediliyor. O dinlerin Hz. İbrahim’in dini olmaktan uzak olduğu, ayette açıkça beyan buyuruluyor.


Soru: Hıristiyan ve Yahudiler de Hz. İbrahim’e sahip çıkıp, “Bizim dinimiz de İbrâhîmî din” diyorlar. Oysa Hz. İbrahim’in dininin İslâm dini olduğu belli.

Hıristiyanlıkla Yahudilik İslâm’dan ayrı dinler olduğuna göre, bu dinler nasıl Hz. İbrahim’in dini olamaz. Bu konuda açık bir ayet var mı?


Cevap: Hıristiyanlık ve Yahudiliğin Hz. İbrahim’le uzaktan yakından alâkası yok. Tersini iddia etmek hem yanlış, hem de akıl dışıdır. Sebebi Kur’an’da şöyle anlatılıyor: “Ey kitap ehli (olan Yahudi ve Hıristiyanlar) İbahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. (Bu kadarına) akıl erdiremiyor musunuz?” (Âl-i İmran, ayet: 65)


Soru: Allah’ın dostu Hz. İbrahim’e en yakın olanın kimler olduğuna dair ayet var mı?

Cevap: Var: “Şüphesiz ki, İbrahim’e insanların en yakını, (zamanında) ona uyanlarla, şu peygamber (Muhammed a.s.) ve ona iman edenlerdir.” (Âl-i İmran, ayet: 68 )


Soru: Tevrat ve İncil, Hz. İbrahim’den sonra indirildiğine göre, O’nun Yahudi ve Hıristiyan olması düşünülemez. Bu hakikati açıklayan bir ayet var mı?

Cevap: Var: “İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyandı. O, dosdoğru bir Müslümandı. Ve (asla) müşriklerden değildi.” (Âl-i İmran, ayet: 67)

Soru: Din denilince sadece İslâm dinini mi anlayacağız? Diğer dinler Allah katında hak din sayılmıyor mu? Bu hususta açık bir ayet var mı?


Cevap: Var: “Allah katından din İslâmdır.” (Âl-i İmran, ayet: 19)


Soru: Doğru yolu bulmak ancak İslâm dinini kabul etmekle mi olur? Bu hususta açık bir ayet var mı?

Cevap: Var... Şöyle: (Ey Muhammed a.s.) seninle tartışmaya girişirlerse de ki: Ben, bana uyanlarla beraber kendimi Allah’a teslim ettim. Ve de ki: Siz de İslâm’ı kabul ettiniz mi? Eğer İslâm’a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar.” (Âl-i İmran, ayet: 20)

Soru: İslâm dininin dışında herhangi bir din kabul edenlerin durumunun ne olacağına dair açık bir ayet var mı:

Cevap: Var: “Kim İslâmdan başka bir din ararsa, asla ondan kabul edilmeyecek ve o insan ahirette büyük zarara uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmran, ayet: 85)


Soru: Allah’ın, bizim için seçip beğendiği ve razı olacağı dinin hangisi olduğuna dair açık bir ayet var mı:

Cevap: Var: “Sizin için din olarak ‘İslâm’a razı oldum.” (Maide, ayet: 3)______________
Ali Eren - Vakit
13.05.2004


5 yorum

Gayet acıklayıcı olmuş.

Gayet acıklayıcı olmuş.

22.06.2009 - kabin

selamun aleykum “Kim

selamun aleykum


“Kim İslâmdan başka bir din ararsa, asla ondan kabul edilmeyecek ve o insan ahirette büyük zarara uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmran, ayet: 85)

yukarıdaki ayete göre.. dinini teyit etmek ve anne babasından bulduğu dini değil de hak dini bulmak için bütün kitapları okusa dinden mi çıkar?

Allah sizden razı olsun

02.09.2009 - misafir

islam en son din olduğuna

islam en son din olduğuna göre kıyamet gününe kadar içindekilerin korunacağını Yüce ALLAH ın belirttiğine göre ve yaradılış ve yaratan inancı varsa ALLAH katında din islamdır diye kesin bilgi olduğuna göre diğer dinleri aramanın hiç bir gereği yoktur.İSLAM tek kurtuluştur

02.05.2011 - misafir

sendende

allah senden razı olsun

27.07.2011 - misafir

Furkan & Zebur

Aydınlatıcı bilgileriniz için sükranlarımı sunarım.

Çok merak ettiğim bir konu:
Allah `in kelami olan Furkan ve Zebur kitaplarına ne olmuştur?
Bunları veya bunlardan birisini orjinal ve değiştirilmemiş hali ile
bulmak mümkün müdür?

Aynı şekilde İncil ve Tevrat kitaplarının
İLKİNİ ve DEĞİŞTİRİLMEMİŞ halini bulmak mümkün müdür? Sonuçta.
insanların kendi kişisel çıkarları doğrultusunda çarpıtarak yazdıkları
hikayeleri okumanın bir anlamı yok...

Saygılar, sevgiler,
Caner

13.02.2015 - Caner Babacan

Konular