Zehirli | Konular | Kitaplar

Kitaplara itimat ahmaklıksa...

Eskiden İslâmî meselelerle başkaları oynarlardı. Devir değişti; bu vazifeyi artık bazı ilâhiyatçılar yerine getiriyorlar; çok da başarılı oluyorlar...

2004’ün ilk ayına, İslâm’ın inanç maddelerinden birini, “Kıyâmete yakın Hz. İsa’nın gökten inip inmeyeceği” meselesini ele alarak başladılar...

Kitap-mitap dinlemeyen bu üstadları dinledik ve öğrendik ki, Hz. İsa’nın gökten inmesi diye bir şey yokmuş; hatta Hz. İsa’nın gökten ineceğine inananlar ahmakmış...

Öyleyse ne yapmalı, ahmak olmamak için bu ilâhiyatçılara inanmalı mı?

İslâmî kitapları bir tarafa atanlar onlara inanabilirler. Niçin? Çünkü bu ilâhiyatçılar öyle yapıyorlar. Kitaplarda yazılanları bir tarafa bırakıyor; kendi kafalarına göre konuşuyorlar. Yani kendi kafalarına göre yeni bir inanç ortaya atıyorlar.

Haklı olarak soracaksınız: Hz. İsa’nın gökten inme meselesi inançla mı ilgili?

Evet, aynen öyle... Ayrıca, bu konuda birçok hadis de var. Hadis, Peygamberimizin ağzından çıkan sözler olduğuna göre, Hz. İsa’nın ineceğini kabul etmeyenler kimin sözünü kabul etmemiş oluyorlar değerli okuyucular?..

Onlara sorarsanız cevapları hazırdır: O konudaki hadisler uydurma...

Değerli okuyucular, hep böyledir zaten. Onların inkârlarını çürüten bir hadisi delil getirseniz, hemen onun uydurma olduğunu söylerler. Ne hikmetse, bunların söylediklerine karşı olan hadisler hep uydurma oluyor!..

Onların ne dedikleri mühim değil. Biz kitaplarımızın ne dediklerine bakalım:

a) Elmalı Tefsiri, Âli İmran Sûresi 55. âyetin izahının yapıldığı satırlarda şu hadis-i şerife yer veriyor: “İsa ölmedi; kıyamet gününden önce size dönecektir.”

b) Kurtubû Tefsiri’nde, Zuhruf Sûresi 61. âyetin izahı yapılırken, Hz. İsa’nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceğine dair hadis-i şeriflere yer verilir.

c) Tefsir-i Kebir’de yine Zuhruf Sûresi’nin 61. âyetinin izah ve tefsiri sadedinde, Hz. İsa’nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceğini beyan etmektedir.

d) 50 sene öncesine ait olan Fî Zilâli’l-Kur’an da bu gerçeği ifade ettiği gibi, eski eserlerden Taberî, Keşşaf ve İbn-i Kesir tefsirleri de Zuhruf Sûresi’nin 61. âyetinin tefsiri sadedinde Hz. İsa’nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceğini yazıyor.

e) Sahih-i Buharî Tecrid-i Sarih Tercümesi, D.İ.B. tarafından 55 senedir basılan kıymetli bir eser. Bu eserdeki 1018 ve 1405 numaralı hadisler de Hz. İsa’nın kıyamete yakın ineceğiyle ilgili.

f) Prof. Dr. İbrahim Canan’ın tercüme ettiği Kütüb-i Sitte Muhtasarı’nın son cildinde, Mefhumlar Fihristinde “İsa (a.s.)” maddesine bakarsanız, Hz. İsa’nın ineceğini haber veren birçok hadis-i şerife ulaşırsınız. Aynı sahifelerde, bu konuyla ilgili genişçe bilgi de vardır. Canan Hoca, “Hz. İsa’nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceğine inanmanın İslâm inancı gereği” olduğunu da zikretmektedir.

g) Abdullah Feyzi Kocaer’in tercüme ettiği Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi’ndeki 1439 numaralı hadis şu manadadır: “Meryem oğlu aranıza inip imamınız da sizden olduğu zaman, sizin haliniz nasıl olur bakalım.”
Aynı hadisin devamında 3 sahife boyunca çok güzel bilgiler verilmiş. Tek ciltlik bu güzel eser okunmaya değer. Tel: 0332 342 09 90 veya 0332 350 30 17-350 85 35

Değerli okuyucular, tefsirler, hadisler ve inanca ait kitaplar hep “Hz. İsa’nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceğini” söylerken belli ilâhiyatçılar varsın kitapların yazdıklarının tersini söyleyedursunlar... Zaten onlardan başka türlüsü beklenmez ki. Onun için üzülmeye de değmeeez, yazıya “Gönlümüzü yıktınız” diye başlamaya da sevgili Sibel Eraslan. Bizim işimiz, kitapları okuyup, okuduklarımızı kabul etmek; onlarınki de demek ki, okuduklarını reddetmekmiş... Öyleyse değer mi kâle almaya.

Ali Eren - Vakit


Konular