Zehirli | Konular | Kitaplar

BUNDAN SONRA DİYANET HUTBESİ DİNLEMEYECEĞİM

GEÇEN Cuma bütün camilerde okunan hutbeyi dinledikten sonra, Cuma namazlarını, Diyanet hutbesi okunan camilerde kılmamaya karar verdim.

Diyanet hutbesi okunmayan camiler var mı? Az da olsa var, onlardan birine gideceğim.

İsim ve adres vermeyeceğim. Dinde yenilik, değişiklik, reform isteyen Fazlurrahmancı ve Mutezilî zalimlere hedef göstermemek için…

Bir Ehl-i Sünnet Müslümanı olarak şu gerçekleri sevgili Müslüman kardeşlerimin dikkatlerine bir kere daha arz ederim:

1- Ehl-i Sünnetin hak, doğru, geçerli tanıdığı dört fıkıh mezhebi vardır. Bunların dışında başka hak mezhep yoktur, bid’at fırkaları vardır.

2- Ehl-i Sünnet mezhebini tutmak kesinlikle mezhepçilik olarak görülemez ve kınanamaz.

3- Ehl-i Sünnet ile bid’at ve dalalet fırkalarını eşit tutmak büyük ve temel bir yanılgıdır.

4- Ehl-i Sünneti tutmak mezhepçilik değil, mezhepliliktir ve bu davranış çok isabetli ve doğrudur.

5- İslam Şeriatine, Muhammed (Salat ve selam olsun ona) Ümmetine en büyük ve yıkıcı tehdit mezheplilik değil, mezhepsizliktir.

6- Zamanımızın en büyük bid’at ve dalâlet fırkası Fazlurrahmanın Tarihsellik ve Tâtiliye fırkasıdır. Bu fırkanın ajanları, taqiye ve kitman yaparak kendilerini gizliyor ve Türkiyemizde Avrupa Birliği kriterlerine uygun, içi boşaltılmış yeni bir din türetmeye çalışıyor.

7- Ehl-i Sünnet Ümmet birliği istiyor, mezhepsizler İslam Protestanlığı istiyor; Ümmeti parçalayıp birbirinden kopuk binlerce fırka, şube, parça üretiyor.

8- Ehl-i Sünnet Resulallaha, Ashaba, Tâbiîne, Tebe-i Tâbiîne, eimme-i müctehidine, müceddidlere, gerçek ulema fukaha ve mürşidlere bağlıdır. Ehl-i bid’at ise sarıklı farmasonları, gulüvve sapmış aşırıları, siyaseti dinin üzerinde tutan aktivistleri, bid’atçileri imam ve lider kabul etmektedir.

9- Bendeniz elinde imkan olmayan zayıf bir Sünnî Müslümanım; bid’atçilere, mezhepsizlere, Fazlurranmancılara, taqiyye ve kitman yapan Mutezile fırkası mensuplarına, Allah gerçek bir Janus’tur diyen zındığın peşine düşmüşlere bir şey yapamam. Lakin dikkat etsinler, Allah’ın sillesinden korksunlar. Tokat yerler, tepesi üstü düşerler, bunu unutmasınlar.

Keyfiyeti Müslüman kardeşlerimle arz ediyorum. Selam Kur’ana, Sünnete, hidayete, Fırka-i Nâciyeye, Sevâd-ı Âzama, Şeriat-ı Garraya tâbi olanlara olsun.

M. Şevket Eygi

27 Nisan 2016 Çarşamba 04:00


Konular