Zehirli | Konular | Kitaplar

Hz. İsa (as) Çarmıha Gerildi mi?

Bir mu’cize eseri, babasız olarak Hz. Meryem’den yaratılan Hz. İsâ (as), dört büyük peygamberden biridir. Otuz yaşına geldiğinde kendisine peygamberlik verilmiş, üç sene sonra da Yahudîlerin sûikastlarına maruz bırakılmadan Allah tarafından gökyüzüne çıkarılmıştır. Mesih ünvanıyla da anılır. Meshederek hastalıkları iyileştirdiği, Hz. Zekeriya kendisini meshettiği, yeryüzünü meshedeceği, yani katedeceği gibi hususlar yüzünden bu ünvanın verildiği belirtilir. Rivayetlere göre Hz. İsa (as), âhirzamanda tekrar yeryüzüne inecek ve ümmet-i Muhammed’den olacaktır.

İnciller Hz. İsa’nın (as) çarmıha gerildiğini belirtirken, Kur’ân bu konuda gâyet net ve kesin açıklamada bulunmaktadır. Konuyla ilgili bazı âyetler şu meâldedir:

“Yahudîler, İsa’yı öldürmek için hile yaptılar. Allah da onları kurdukları tuzağa düşürdü ve İsa diye kendilerinden birini öldürttü. Allah, hileyi hileyle cezalandıranların en hayırlısıdır.

“O vakit Allah buyurdu ki: ‘Ey İsa! Seni ecelin geldiğinde öldürecek olan Benim. Seni Ben semaya yükselteceğim, Yahudîlerin suikastından tertemiz kurtaracağım ve sana uyanları Kıyamete kadar, seni inkâr edenlere üstün kılacağım.’”1

Diğer bir âyette ise, meseleye daha da açıklık kazandırılmakta ve şöyle buyurulmaktadır:

“Onlar, İsa’yı inkâr etmeleri, Meryem’e pek büyük bir iftirada bulunmaları ve ‘Allah’ın Resûlü Meryem oğlu Mesih İsa’yı biz öldürdük’ demeleri sebebiyle de lânete uğramışlardır. Onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat başkası ona benzetildi de onu öldürdüler. Muhakkak ki, bu hususta ihtilâfa düşenler, İsa’yı öldürüp öldürmedikleri hakkında şüphe içindedirler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur; kapıldıkları şey, ancak bir zan ve tahminden ibarettir.

“Hakikatte ise, Allah, onu Kendi huzuruna yükseltti. Allah’ın kudreti herkese gâliptir ve Onun her işi hikmet iledir.”2

Âyette, açıkça Hz. İsa’nın (as) asılmadığı, ona benzetilen başka birinin öldürüldüğü anlatılmaktadır. Âyeti tefsir eden âlimler, bu hususu şöyle yorumlamışlardır:

Yahudîler, Hz. İsa’yı öldürmek maksadıyla yanına girdiklerinde onu bulamadılar. Çünkü Cenâb-ı Hak, onu gökyüzüne çıkarmıştı. Telaşlanan ve halkın karışmasından korkan Yahudîler, bir kişi tutup onu Hz. İsa (as) diye çarmıha gerdiler. Halk çarmıha gerilen adamı ismen tanısa da şahsen tanımamaktaydı.

Diğer bir görüşe göre ise, Yahudîler, Hz. İsa’nın (as) bir evde bulunduğunu öğrenmiş, öldürmek maksadıyla eve gitmişlerdi. Başlarındaki Yehuda, Taytayus adında birini öldürmesi için içeri gönderdi. Cenâb-ı Hak ise, İsa Aleyhisselâmı göğe kaldırmış, o adamı da İsa’ya (as) benzetmiş, Yahudîler de Hz. İsa (as) diye onu asmışlardı.

Bu rivayetlere ilâve olarak, Havarîlerden birinin münafıklık edip casusluk yaptığı, Allah’ın da ceza olarak onu Hz. İsa’ya (as) benzettirip astıkları şeklinde bir rivayeti daha bulunmaktadır.

Bu âyetler açıkça göstermektedir ki, Hz. İsa’yı (as) öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudîler onu öldürememiş, Cenâb-ı Hak onların tasallûtundan onu kurtarıp gökyüzüne çıkarmıştır.

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Sûresi, 54-55.

2- Nisa Sûresi, 157-158.

Şaban DÖĞEN
Yeni Asya, 06.01.2004


22 yorum

Allahın sınavı

Allah C.C isa'yı inkar edebilene,beni bulabileni üstün kılacağım diyorr..Allahın sınavı bence en zor sınavv...Yaşanmış olaylar çook karışık..Ama Tarih Boyunca Boşlukta olan çok çaresizler var..Gençlere bakıom allah yok diyolarr..Ayağı kırılınca da Refleksten ''ALLLLAHHH'' diye bağırıyorlar..Ama hristiyanların müslümanlığa geçişi müslümanların hristiyanlığa geçişinden daha az olduğu kesin...Doğru Dinn.. İSLAMM...İsa a.s bile kıyamet kopmaadan evvel Muhammede iman edecek ve hristiyanları müslüman yapacak...

20.05.2009 - misafir

hz.isa çarmıha gerilmesi

çooooooooook güzellllllll

06.04.2011 - enfal

Hristiyanların hiçbiri

Hristiyanların hiçbiri gerçek hristiyan değildir.Eğer gerçekten dinlerine önem verselerdi Müslüman olurlardı.Çünkü 1.En eski ve en doğru incil Barnabas İncili'dir,2.Barnabas İncili'nde Hz.İsa'nın Allah tarafından göğe kaldırıldığı ve asılmadığı,mesihin ise Hz.Muhammed olduğu yazmaktadır,3.Her peygamber kendinden sonra gelecek olan peygamberi müjdelemiştir,Hz.İsa da Hz.Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir.Eğer şuan çok dindar Hristiyan olduğunu zannedenler gerçekten hristiyan olsalardı bunlara inanırlardı.Ve Yahudilikte sünnet varsa,domuz eti haramsa,oruç tutmak varsa Müslümanlıkta da bu böyle ise Hristiyanlık orta zamanda çıkan bir dinse Hristiyanlıkta da elbette olması gerekir.Sadece biraz zor geliyor onlara o kadar :)

08.05.2011 - misafir

uslubuna dikkat et kardes...

uslubuna dikkat et kardes...

24.12.2011 - misafir

........

Dinleri tartıştığımız için çıkardığımız savaşların yerine bütün bunları bırakıp iyi insan olmayı denesek...Allah bizi anlayacaktır.Allahım hepimiz sana inanıyoruz ama kavga ediyoruz tek bir din olduğu halde bizim isimler takmamız onları farklı yapmaz bizim tanımlar getirmemiz yöntemleri farklılaştırmaz hepsi en nihayetinde Allah ı kabul etmek ve buyruklarına uymaktır..
PEKI ASIL SORU BİZ DİN KELİMESİNİ ÇIKARSAK VE İYİ İNSANLAR OLSAK DİNİ KAVGALARI SONLARDIRSAK VE KAN DÖKMEYİ BIRAKSAK ALLAH BUNU ANLAYACAK VE BİZİM RUHLARIMIZA MERHAMET EDECEK MİDİR? YOKSA ALLAH BİZİ MÜSLÜMAN YA DA HRİSTİYAN GİBİ KELİMELERLE DİNLERİMİZİ ADLANDIRMADIĞIMIZ İÇİN AMA YİNEDE KENDİSİNE İNANDIĞIMIZ VE İBADET ETTİĞİMİZ HALDE BİZİ CEHENNEM AZABIYLA MI CEZALANDIRACAKTIR?
KENDİNİZE SORUN VE İYİ İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN...

11.01.2012 - tuqay mentes

arkadaşlar ben benim bir

arkadaşlar ben benim bir arkadaşımı hz.isa (sav) çarmıha gerilmediğini söylüyorum ama bana incilde yazılanı söylüyo bende kuranda yazılanı söylüyorum 3 gün sonra tekrar dirildi diyo sizce hangimizin dediği doğru

29.03.2012 - misafir

CVP:arkadaşlar ben benim bir

Hz. isa çarmıha gerilmedi. islamiyet inancına göre bu böyle. Hristiyanlara göre ise gerildiğine inanıyorlar.

eğer arkadaşın hristiyansa tartışmayınız. senin inancın sana benimki bana deyin geçin..

eğer arkadaşın müslümansa kuranda çarmıha gerilmediği yazıyor deyin. izlediği filmlerin etkisinde kalmış olabilir. filmleri hristiyanlar çektiği için propaganda yapıyorlar. doğru değil deyin.

30.03.2012 - hangisi

HZ. Peyamber bugünki (incil'de)

(Hz. İsa'nın Allah için baba ifadesini kullanmış olma ihtimali var ancak bu baba merhametli ,koruyan anlamında, İbranice'de bu ifade önceden de geçmektedit. Tanrıyı takip eden Tanrının oğullarıdır şeklinde. Yani kelimes anlamıyla "oğul" demek değildir. Ancak Hz. isa'yı takip edenler madem babasız ona babası o zaman Tanrı'dır şeklinde kelime anlamıyla isimlendirmişler. Ve ona "begotten son" demişler. "begotten (ilişki yoluyla doğurulan) demek (haşa) ANcak bunu söyleyen yine Hz. isa değil, sıkıntı bugünkiler Hz. İsa'nın dediğinden çok Pavlus, ve diğer din adamlarını takip ediyorlar.
(işte peygamberimize dair birkaç işaret)
Yuhanna İncili:
Yu 16:7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.
Yu 16:8 O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir.
Yu 16:9 Günah konusunda çünkü bana iman etmezler.
Yu 16:10 Doğruluk konusunda Ä çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz.
Yu 16:11 Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.
Yu 16:12 «Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız.
Yu 16:13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.
Yu 16:14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek.
ESKİ AHİT: Yasa Kitabı (Hz. Musanın olduğu söylenir, Yani Tevrat olarak iddia edilen)
Dt 18:15 The LORD your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. You must listen to him. (Rabbiniz olan tanrı sizin kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak)

(ve daha niceleri var da buraya sığmıyor, ibranice İncilin bir yerinde Muhammedim, şeklinde isim geçiyor. Bunu "altogether lovely" şeklinde çevirmişler. "Her yönüyle güzel diye"
Hristiyanlar Hz. İsa'nın bahsettiği Gerçeğin Ruhu ve Yardımcı dediği kişinin Kutsal Ruh olduğunu iddia ediyolar, ancak Hz. isa burada Gerçeğin Ruhunun gelmesinin kendisinin gitmesi şartına bağlıyor, ki bu düşünce bu kitap tarafından çürütülüyor, çünkü kitaba göre Kutsal Ruh, Hz. isa doğmadan önce de vardı.
Bugünkü İncil (yeni ahit) Hz. İsanın toplam sözleri kitabın %10'dur, diğerleri Paul denilen kendini habari olarak ilan etmiş zatın, ki Hristiyanlığın temel kurucusu olarak görülür, mektuplarından oluşmaktadır. Yine bu Paul gördüğü bir rüyayla insanların sünnet olması gerekmediğini, domuz eti yenebileceğini fetva vermiştir. Oysa ki Hz. İsa doğduktan sonra 8. günde sünnet olmuş ve asla Domuz eti yememiştir.
Bugün İncil diye sunulan kitapta(Eski ahit-Yenia ahit) 5 yerde ensest ilişki, haşa peygamberler zina ediyor, ezekiel 23. Kısımda 2 fahişe kardeşin fuhuşalrı anlatılıyor, tanrı, insan gibi potreleniyor, ve bir sürü saçmalıklar (Yahudi bir savaşçı bir çubukla 600 filistnliyi öldürüyor,(shamgar adlı) yne başkası eşeğin çene kemiğiyle 1000 filistinliyi öldürüyor ve daha nice saçmalıklar.

Olur da kapınıza bir misyoner gelir, İsa sizin günahlarınız için öldü derse, bunlardan ona bahsetmenizde fayda var, zira bu saçmalıklarla utanmadan bu Kitaba Allah'ın kelamı diyorlar. (Haşa)

Peygamberimizi ve Kitabımız Kuran'ı bize hidayet kaynağı olarak gönderen Allah'a hamd olsun.

26.05.2012 - misafir

hz isa [as]

arkadaşlar bir dogru vardır bu şöyle olurmu senin inancın sana benim inancım bana diye birşey yoktur bir dogru vardır gülellikle bu dogruyu annatmak zorundayız ben hakkaten müşlümanların hz isa [as] çarmaga gerilidigine inanan arkadaşlarım var ama KURANI KERİM en dogrusunu söylüyor

20.07.2012 - YORUMCU

HZ İSA BABASIZ DÜNYAYA GELDİ

HZ İSA BABASIZ DÜNYAYA GELDİ ALLAH hz ademide babasız yaratmıştır ALLAH DİLEDİĞİNİ YAPAR KUDRETİ GÜCÜ HERŞEYE YETER HZ İSA KURANI KERİMDE ANLATILDIĞI GİBİ ALLAH IN EMİRLERİNE UYMUŞ VE İNSANLARIDA BU DAVETE ÇAĞIRMIŞTIR AMA İNSANLAR HZ İSAYI İNKAR ETTİLER EMİRLERİNE UYMADILAR ÇÜNKÜ İNANMAK ZOR GELDİ ONLARA İNCİLİ İŞİNE GELMEYEN YERLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER HZ İSA ÖLÜLERİ DİRİLTİR KÖR OLANLARIN GÖZLERİNİ AÇARDI BÖYLEYKEN ONLAR NASIL ÖLDÜREBİLİRKİ HZ İSAYI HZ İSA BEN TANTIYIM TANRININ OĞLUYUM DEMEDİ ONLARIN KAFALARI BASMADIĞI İÇİN MUCİZE OLDUĞUNA İNANMADIKLARI İÇİN ALLAHIN OĞLU DEDİLER AMA KIYAMET GÜNİ YÜCE ALLAH BU KONUDA HÜKÜM VERECEKTİR.

18.08.2012 - misafir

cevap

merhaba güzel kardeşim ilk önce şunu söylemek isterim HZ.İsa ölmediki tekrardan dirilsin eğer kuranda geçen surelerin tefsirini okursan kendisine inanacaktır sadece başka bir yahudiyi ona benzeterek HZ.İsa diye o yahudiyi öldürmüşlerdir zaten o zamanlarda çoğu kişi HZ.İsanın ismini biliyor fakat yüzünü tanımıyordu

10.11.2012 - misafir

isa mesih

ben bir hristiyanım . ve müslümanlıktan döndüm hristiyan dinine. hiç pişman da değilim . bu yazılanlar dikkatimi çekiyor evet ama biryeri çok dikkatimi çekti . yukarıda bir müslüman kardeşimiz demiş ki : İlk incil barnabas incilidir ve onda en doğrusu yazar hz.muhammedin mesih olduğu yazar eğer bu doğru ise şöyle diyeyim kuran-ı kerim de de incil indirildikten sonra barnabas adlı birisi onu değiştirmiştr der. hangisidoğru elbette benim söylediğim çünkü barnabas isimli şahıs hz.isamızdan sonra yaşamıştır .incil indirilirken oda vardır. ve kuran da barnabas değiştirmiştir incili der. ilk incil barnabas incili ise barnabas neden değiştirsin ki incili . o zaman ilk incil barnabas incili değildir. bunları tartışmaya gerek bile yok arkadaşlar . bundan 1400 yıl önce yaşanmış olayları tartışmayalımm derim. sonuçta hristiyanlıkta müslümanlkta tek bir İMANA çağırır oda ALLAH imanıdır , TANRI imanıdır..
kendi fikrimi belirtirsem is GERÇEK yaşamdır . ve30 yaşında peygamber olması imkansız o kutsal bir ruhtu ona peygamberlik görevi sonradan gelmiş olamaz eğer sonradan gelseydi meryem bakireyken nasıl hamile kalabilirdi hadi diyelim bir yolla kaldı peki isadan 500 yıl önce yaşamış yakup peygamber neden bir mesih gelicek ve o İSA olucak demiştir.. Ben hayatım boyunca kuran-ı kerimin din değil araplara özgü ideoloji olduğuna inandım . ama güzel bir ideoloji çünkü sonuçta hz.muhammed var iken indirilmiş fakat uyurken indirilmiş yanına . tam 22 yılda tamamlanmış . peki zaman ile tamamlanıyorsa nasıl 1 gecede uykusuna indi . bunlara akıl,sır ermez. en iyisi tartışmamak bir din seçip yaşamak . bana hristiyanlık doğru geldi bunun yüzünden cehennee gidceğimi zannetmiyorum çünkü ben de sonuçta allaha ibadet ediyorum . üstellik hz.muhammed ve isa mesih eşit ise niye yukarıda bir yazıda gördüğüm gibi isa mesih kıyamet yaklaşmadan önce dünyaya gelip hz.muhammed e ibadet edicek kurana çağıracak diyor . hz.muhammed ilk müslüm peygamberi değil ki ? son müslüman peygamberi . herneyse . daha tartışırdım bu konu hakkında ama lütfen yukarıda bi arkadaşımız incil e saçma demiş ve buna çok sinirlendim . böyleşeyler olmasın lütfen istesem şikayette edebilirim .kim dinine laf gelmesini ister ? özellik ile kurtarıcımız isaya ? o bizim herşeyimiz. hz.muhammed(s.a.s) sonsuz sevgim var.. ayrıca birde İSA tanrının oğludur ve çarmıha gerilip 3.gün dirilmiştir bunu kendiside söylemiştir .
ben ölene kadar ve ölümden sonra da İSA ya tapıcam o benim ömrüm,kurtarıcım,aşık olduğum kutsal ruh. tanrı,baba,kutsal ruh ..
"Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü Sen bana olan sevginden ötürü benim günahlarıma karşılık kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap." AMİN

30.11.2012 - misafir

CVP:isa mesih

Siz müslümanlıktan dönmüş değilsiniz.. Zaten gerçekten müslüman olamamışsınız. Bugün ATEİST olarak yetişip sonra propagandalar sonucu hristiyanlaşan sizin gibi mevcut. Islamiyeti sokaklardaki kulaktan duyma bilgilerden ibaret sanmanın sonucu..

barnabas değiştirmiş ya da tek doğru incil barnabastır gibi birşey yoktur.

Hz. isa sadece Allah'ın kulu ve peygamberidir. Senin benim gibi bir insandır. İsa babasız geldi ise dünyaya, hz adem de hem anasız hem babasız geldi..

anlayana

02.12.2012 - anlayana

birkere o bn muslumanlktan

birkere o bn muslumanlktan hirstyanlga gectim diyen kardesim sn gercktende tam muslman degilmissin ki din degistrmssin butun kitaplari ALLAH c.c gonderdi lakin bunlarin hepsi degistrldi allah teala kura'ni karimin bizzat bnm himayetm altinda olacaktr dedi ki oyle zaten hic tartslmaya gerek yok o kitaplar degistrlmsken okudgm zaman okadar uzulyormki sizlre birde kendi dinindn naslda kacmissin oysaki islam huzirdur islam hak dindr son peygambr hz muhammet acik ve net hersyi buyurmstr bir acp okusan kitamzi nelr varki nelr hersye bir yaniti verilmis ah ah yazkk ki ne yazk allah tealann demwdgi swylri incile nakil edenlr sizi isa mesihin dmedgi swyleri nakil edenlr sizi allah islah etsin inseallah

02.12.2012 - zeLal agira

ben kimsenin inancını

ben kimsenin inancını sorgulak istemiyorum ama diyelimki öyle oldu RABBİM neden buna izin versinki eğer kuranı okursanız isa(as) çarmıha gerilmediğini anlarsınız

12.03.2013 - misafir