Zehirli | Konular | Kitaplar

VEHHABİLİK SON DİN Mİ Kİ

Vehhabiler, (Münafıkları Allahü teâlâya ve Resulüne çağırırsanız, yüz çevirirler, gelmezler) âyet-i kerimesini yazarak, Ehl-i sünneti bu münafıklara benzetiyorlar. (Ehl-i sünnete âyet, hadis gösterilince, bunlardan yüz çevirip mezhep imamlarına uymakta ısrar ediyor, müşrik oluyorlar) diyorlar. (Feth-ül mecid, s.393)

CEVAP
Burada da, Ehl-i sünnet olan müslümanlara iftira etmektedirler. Münafıklar için, kâfirler için, puta tapanlar yani müşrikler için gelmiş âyet-i kerimeleri güya delil göstererek kendileri gibi inanmayan müslümanlara müşrik, kâfir demektedirler. Kendileri gibi yani vehhabi gibi inanmadığımız için, atalarımız da biz de güya şirk üzere yani kâfirlik üzere imişiz. Asırlardır milyarlarca müslüman hep müşrik olarak yani kâfir olarak ölmüşler.

Birinci maddede yani Vehhabilik Nedir maddesinde de yazdığımız gibi şöyle diyorlardı:

(Vehhabilik gelmesi ile, dininiz şimdi tamam oldu. Allah sizden razı oldu. Babalarınız kâfir idi, müşrik idi. Onların dinlerine uymayınız! Onların kâfir olduklarını herkese anlatınız!)

(Ey cemaat! Bugün dininiz tamam oldu. Müslüman oldunuz. Allah’ı sevindirdiniz. Artık babalarınızın, dedelerinizin bozuk olan dinlerine özenmeyiniz! Allah’ın onlara rahmet etmesi için dua etmeyiniz! Onların hepsi şirk üzere öldüler. Müşrik idiler.)

(Allah’a nasıl ibadet edeceğinizi, nasıl dua edeceğinizi, din adamlarımıza verdiğim kitaplarda bildirdim. Din adamlarımın bildirdiklerine uymayanlarınız olur ise, mallarınızın ve eşyanızın, çocuklarınızın ve kadınlarınızın, kanınızın, askerim için mubah olduğunu biliniz! Hepinizi zincire bağlayıp, işkence yapacaklar ve öldüreceklerdir.)

Şimdi vehhabilere soruyoruz:
İslamiyet hak din değil mi, ki vehhabilikten önce ölenler müşrik olarak ölmüşler?
Vehhabilik Allah’ın gönderdiği son din mi ki, şimdi inanmayanlar kâfir olsun?

Bir müslümanın âyet ve hadislerden yüz çevirmesi düşünülemez. Bu bir müslümanın yapabileceği iş de değildir. Ancak, Allah’a ve Resulüne iman etmeyen kâfirler, puta tapanlar yani müşrikler için gelen âyetlerin müslümanlarla ne alakası var? Biz bu âyet-i kerimelerden yüz çevirmiyoruz. Vehhabilerin İngiliz casuslarının tuzaklarına düştüklerini söylüyoruz. Münafıklar, kâfirler, puta tapan müşrikler için gelmiş âyetleri, yine bunlar için söylenmiş hadisleri müslümanlara yükleyerek fitne çıkarıp bölücülük yaptıklarını, ehl-i sünnet yolundan ayrıldıklarını söylüyoruz.

Bir mezhep imamına uymanın müşriklik olduğunu demeleri çok yanlıştır. Kendileri, imamları ibni Teymiye’nin, ibni Kayyım’ın, Abdülvehhab oğlunun yolundan gidince müşrik olmuyor da, biz imam-ı a’zamın, imam-ı Malik’in, imam-ı Şafii’nin, imam-ı Ahmed’in yolundan gidince mi müşrik oluyoruz?

Bunlar, İngiliz casuslarının tuzaklarına düştüklerini ne zaman anlayacaklar? Rafiziler de ibni Sebe’nin tuzağına düşmüşlerdir.


1 yorum

vehhabilik son dinmiki

şaşılacak şey işte buda kıyamet alametlerinden olsa gerek herkez yanlız kendini müslüman veya mümin ilan ediyor. herkez kendi bildiğini en doğru diye lanse ediyor. günde en az 5 vakit fatiha suresinde allah c.c. kastederek (yanlız sana ibadet eder yanlız senden yardım isteriz)demiyormuyuz. Niye başkalarını illede araya sokmakla uğraşıyoruz. allaha iman etmiş bir insan illede aracımı tutması lazım kamil bir müslüman olması için. Hıristiyanlık hak bir din iken 3 cü şahıslar araya girdiği için batıl olmamışmıdır. Hz. İsa yı oğul yapıp ortak koşanlar ona ilah diye tapanlara allahla kul arasında 3cü kişiyi şefaatçı veya kurtarıcı olarak görüp müslüman olduğunu idda edenler arasındaki fark nedir.
ZÜMER suresi 3 cü ayet: (Bilinki halis din allahındır. O ndan başka dost edinenler: biz onlara ancak bizi allaha yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. şüphesiz allah ihtilaf ettikleri şeyde aralarında hükmeder. şüphesiz allah yalancı, gerçek kafire hidayet etmez.)
ZÜMER suresi 36 cı ayet: (allah kuluna yeter değilmi. seni O ndan başkaları ile korkutuyorlar. allah kimi saptırırsa onun için yol gösterici yoktur)
müminlere ve müminelere tekrar tekrar ZÜMER suresinin tamamını okumalararını tavsiye ediyor allahtan bize iman selameti vermesini diliyorum. Allah bizi şirke ve birbirimize düşmekten korusun. amin. yoksa müslümanın allahtan başka ve müslümandan başka da insan olarak dostu yoktur.

11.12.2009 - misafir

Konular