Zehirli | Konular | Kitaplar

SALAT NE DEMEKTİR?

Namaz kılmayan bazı kimseler, (Namaz, salat, yani, duadır. Tanrı’yı içten anıp selamlamaktır. Bunun da bir şekli, belli bir saati, zaman dilimi, yeri, kuralı yoktur. İnsan, istediği vakit, istediği dilde, istediği şekilde, istediği yerde dua edebilir. Şimdi kılınan beş vakit namaz, gerçeklere aykırıdır) diyorlar. Peygamber efendimiz, beş vakit namaz kılmadı mı, namaz kılınmasını emretmedi mi?

CEVAP
Bu tür iddialar, Peygamber efendimize inanmayanların, dinimizi yıkmak isteyenlerin, çeşitli maskeler altında asıl kimliklerini gizleyerek gündeme getirdikleri iddialardır. Hiçbir ilmi değeri yoktur.

Peygamber efendimiz, namaz farz olduktan sonra, beş vakit namaz kılıp, farz olduğunu bildirdi. Eshab-ı kiram ve ondan sonra gelenler hep beş vakit namaz kılmışlardır. Resulullah, hâşâ Kur’an-ı kerimi anlayamadı mı? Salat kelimesini anlayamadı mı? Hâşâ, beş vakit namaz kılması yanlış olsaydı, Allahü teâlâ vahiy gönderip düzeltmez miydi?

Cebrail aleyhisselam, gelip, beş vakit namazın vakitlerini, kılınış şeklini ve diğer bütün hususları bizzat tatbiki olarak öğretti. Peygamber efendimiz de, (Namazı benim kıldığım gibi kılın) buyurdu. (Buhari)

Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı.) [Nisa 103]

Demek ki, namaz kılmanın belli vakitleri vardır.

Asr-ı saadetten bugüne kadar, camiler, mescidler namaz kılmak için yapılmıştır. Diğer namazlar evde de kılınabilir ama, Cuma namazının, camide cemaatle kılınması gerekir. Beş vakit namazın da, geçerli bir mazeret olmadıkça, camide cemaatle kılınması emredilmiştir. Camilerin, mescitlerin, namaz kılınması için yapılmasını, Allahü teâlâ emretmiştir. Bir ayet-i kerime meali şöyledir:

(Allah'ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.) [Tevbe 18]

Kur’an-ı kerimde geçen salat kelimesi, namaz değil de dua demek olsaydı, belli zamanı ve yeri olmasaydı, Allahü teâlâ mescit yapılmasını Kur’an-ı kerimde bildirir miydi?


28 yorum

çok güzel

çok güzel

08.11.2008 - Ziyaretci

Ahzap 56 - Gerçekten Allah

Ahzap 56 - Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin. (Elmalılı tefsiri)

Salat namaz demek ise bu ayeti nasıl açıklarsın?
Yok namaz değil de, dua demek ise Allah'ın peygamberi için dua ediyor olmasını nasıl açıklarsın?

11.04.2009 - misafir

Salat

Namaz günün beş vaktinde yazılı bir farzdır.Namazla mü'min Rabbisiyle olan kulluk biatını yenilemiş olur.Peki mü'minlerin Allah'a olan bağlılığı böyle sağlamlaştırılmakta iken Rasul-i Ekrem(Aleyhi Ekmel'ü Tahaya) olan biatı nasıl olacak?Elbete Ona salat-ü selam ederek.Hatırlanacağı üzere Sahabiler Peygamberimize biat etmişlerdir.Biz de Peygamberimize olan bağlılığımızı teyid etmek için ona salat ederiz.
Hülasa mü'minlerin Allah'a biatı olan salat namaz şeklinde ifade edilirken,Peygamberimize olan biatımızı O'na salat getirerek yerine getiririz.Aslında Allah'a biat ile Resulüne biat birbirinden ayrılmaz bu yüzden bizler namazda iken de Peygamberimize salat selam ederiz.

12.04.2009 - misafir

bu sorunun cevabı

bu sorunun cevabı gerçekten zor. ama çok merak ettim. bir de meal aramada 'salat' kelimesi neden hep 'namaz' olarak çevrilmiş. namaz farsça ise nasıl meale girmiştir.

22.04.2009 - misafir

salavat

Salat kelimesinin aslında "rahmetle dua etmek" manasına geldiği, Allah tarafından yapıldığında "rahmet", melekler tarafından yapıldığında "Allah'ın rahmetini istemek" demek olduğu belirtilmiştir3. Nitekim melekler bir şahsa salat getirirken, "Allah'ım O'nu bağışla, O'na merhamet et." derler.

Kuşeyri de bu hususta, "Allah'ın insanlara salatı, onlara rahmet etmesi, peygamberlere salatı ise onlara şeref verme si ve ziyade ikram etmesidir." der. Ayrıca, Ebu'l-Aliye "Allah'ın Peygam ber'e salatı, O'nu meleklerin yanında övmesi; meleklerin O'na salatı ise, O'na dua etmeleridir." demiştir4.

Sonuç olarak "salat", Allah'tan olunca rahmet, meleklerden olunca mağfiret-i ilahîyi istemeleri, müminler tarafından getirilince de hayırla dua etmek manalarına gelmektedir5.

"Selam" kelimesi de ortak sayılan bir çok manaya gel miştir. Daha önce zikredilen Ahzab sûresinin 56. âyetinde Hz. Peygamber'e salat gibi çok selam etmemiz de isten mektedir. Selam, sözlüklerde Allah'ın ismi olarak kullanıldı ğı gibi, selamlaşmak, kusurlardan beri olmak, emniyet ve sulh manalarına da gelir6.

Salat ve selam getirmekten maksat, Hz. Peygamber'e tazimdir (O'nu yüceltme, saygı ifadesidir). Dünyada O'na yapılacak tazim, O'nun hatırasını yü celtmek, dini yaymak ve sürekliliğini temine çalışmaktır. Ahirette ise sevabının çoğalması, ümmetine şefaatçi kılınması, el-Makamu'l-Mahmud'a (Livau'l-Hamd altında kurulan şefaat-ı kübra makamına) yükselmesiyle elde edeceği faziletinin devamına dua etmektir7.

Diğer taraftan İbnu'l-Arabî der ki: "Hz. Peygamber'e yapılan 'salat'ın faydası, onu yapana döner. Zira salat getir mek okuyanın samimi itikadını ve niyetini, Peygamber'e sevgisini, taata devam etmesi ve hürmetini gösterir."8.

Salavat getirme, Hz. Peygamber'in ruhuyla irtibat kur mayı ve O'nun nurundan istifade etmeyi temin eder. Zira sala vat getirene Hz. Peygamber de bir misliyle salat eder (rah met diler)9.

23.04.2009 - misafir

namaz

namaz dinin temli deniliyor peki neden kuranda 5 vakit namaz ve ramazan orucu die geçmiyor namazın nasıl kılınacağı neden geçmiyor onu lütfen BİLENler açıklaya bilir mi?

13.05.2009 - misafir

SALAT

ALLAH(c.c.)ın salevatı,rahmet etmek ve kulunun şanını yüceltmektir.Meleklerin salevatı,Peygamberin şanını yüceltmek,müminlere bağış dilemek anlamındadır.Müminlerin salatı ise,dua anlamına gelmektedir.ALLAH(c.c.)bütün müminlere,peygamberlerine salat ve selam getirmelerini emretmekte ve ona saygı göstermelerini istemektedir."Allahümme salli ala Muhammedin"demek SALAT "Esselamu aleyke eyyühe'n-nebiyyü" demek SELAMdır. Peygamberimizden rivayet edilen çok sayıda salavat-ı şerife vardır.Bunları okumak,mümkün olduğu kadar çok salat ve selam getirmek,Peygamber'in sevgisini celbeder,şefaatine sebep olur.(TRKYE DİYANET VAKFI YAYINLARI KUR'AN-I KERİM AÇİKLAMALI MEALİ, AHZAP SURESİ 56.AYET te geçen SALAT'IN YORUMU sahife417

26.07.2009 - Ahmed GÖNÜL

salat.

salat yani (namaz) kuran da. neden. ayetlerle. sabah. şunu yapın. iftida tekbiri. getirin. kıyama durun. o kadar önem verilen bir ibadet. olmasına rahmen. bunu sadece. peygamberin böyle yapığı. ama kuran da. salatın .çoğu yerde. dua. olarak geçtiği. ama var sayıda en önemli. şekil ibadeti olduğu. şekille bütünleşen bir ibadet. olduğu. . 6666 ayet. allah bunu dedi. yapın. kurtulun. ama diğer. taraftan . miras. evlenme. ile ilgili. ayetleri en ayrıntılı. anlatıldığı. diğer. nebilerin. başından geçenlerin. sık sık. tekrarlandığı. ve ana teması. putlara .yani. şekillere.değilde. allaha. ibadet.edin. denildiği. ni miliyormuyur. müşrikler. için. allah adına. ibadet. yaparken. şekillere. değilde. yanlız. halis. hakka. ibadet. etmelereni. ve onların şimdikiler. gibi. aynı itirazı yaptığı. biz. atalarımızı böyle yapar bulduk. biz. şimdi. şeklerle .putlarla sen den dağa çok. allaha ibadet. ederken sana mı inanalarım. git. şurdan deli. denilen. onlarla savaş açam. iki ciğan perveri.
(svs.). şekilcilikle. ibadet. yaptığınımı. söylüyorsunuz. yazık.

10.08.2009 - misafir

bu konuda birbirlerimiz

bu konuda birbirlerimiz yiyerek birbirlerimizin düşüncelerini aşağılayarak değilde güzelce tartışsak ve bir yol bulsak olmazmı..

25.08.2009 - misafir

namaz

bu ayeti bana açıklayın...239. Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde O'nu anın (namaz kılın

30.09.2009 - misafir

salat

239. Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde O'nu anın (namaz kılın). bakara süresi ayet 239.

01.10.2009 - misafir

SALAT

SALAT HEM PRATİKTE ŞEKLİ OLARAK YAPILAN NAMAZ ANLAMINDADIR HEMDE İYİLİKLERLE KUŞATMA ANLAMINA GELİR VE BU GENİŞ ANLAM AYRI AYRI YORUMLANAMAZ.

10.04.2011 - misafir

Salat

Kuranda geçen salat kavramı ile türevleri (salavat, salla, salli, yusalli, musalli vb) vahye (kurana) iman edip, vahiy hükümlerine teslim olmayı, bu teslimiyeti tüm hayat boyunca sürdürmeyi, boyun eğmeyi, destek olmayı ifade eder. Kuranda müminlerden istenen salatın anlamı Allahın hükümleri doğrultusunda inanıp hayat yaşamayı anlatır. Ahzap/56'da geçen Allahın ve meleklerin elçiye salatı, Allah'ın vahiy indirmesi, elçinin vahyi anlatma ve hayata uygulama girişimlerinde önünü açması, engelleri ortadan kaldırması ve elçiyi başarıya ulaştırması, meleklerin (doğa güçleri, yönetim güçleri) salatı da elçinin başarılı olması hususunda yardımcı olmaları, destek vermeleridir. Müminlerin de salatı ise, mallarıyla, canlarıyle, ilimleriyle ve tüm güçleriyle elçinin yanında olmaları, O'na destek vermeleridir. Bugün aramızada elçi bulunmadığından, elçinin tebliğ ettiği kuran hükümlerinin yeryüzünde anlaşılması ve hayata geçirilmesi hususunda gayret gösterilmesi, mücadele edilmesi, destek verilmesi demektir.Yoksa elçiye salat-salavat okumak değildir.

02.12.2011 - misafir

CVP:Salat

Maşaallah bir sen akıllısın diğer 2 milyar müslüman ve 1400 yıldır gelmiş geçmiş tüm müslümanlar gerizekalı aptal anlamaz öyle değil mi?

Lafı kıvırmak için bin takla atıyorsunuz.

Tarkanın şarkılarını mırıldanmak sevap, peygambere dualar okumak onun adını anlmak ise günah öyle mi? Bu güzel zekanı uzay teknolojilerine, bilgisayar teknolojilerine kullan!! harcanıyorsunuz buralarda

02.12.2011 - yazık

salat

allahümmesallialamuhammed demek allahım peygambere destek ol rahmet et demek.YARATAN KİTABINDA BEN PEYGAMBERLERE İNSANLARA HERKESE DESTEK VERİYORUM SİZ DE DESTEK VERİN DİYOR FAKAT BİZİM DESTEĞİMİZ YARABBİ SEN DESTEK VER DEMEK OLUYOR (ALLAHÜMMESALLİ)ALLAH ZATEN BEN DESTEK VERİYORUM DİYOR.BİZİM DESTEĞİMİZ BU KADAR KOLAY OLMAMALI SLM İLE...

06.01.2012 - misafir

Konular