Zehirli | Konular | Kitaplar

İMAM-I RABBANİ VE MEHDİ'NİN GELİŞ TARİHİ

İmam Rabbani Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz (sav)'in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, “bin ile ikinci bin YIL arasında” geleceğini bildirmektedir:

Ancak beklenen odur ki; aradan bin sene geçtikten sonra bu saklı devlet tecid edile (yenilene). Ona bir üstünlük verilip suyu bulması, arttırıla... Böylece kemalatin (faziletlerin, mükemmelliklerin) aslı zuhur edip onun zilletini örte.. Ve yüce bağlılığa değer veren Mehdi gelsin. Allah ondan razı olsun. (Mektubat-i Rabbani, 1/569)

Şeriatin teyit hasletleri, milleti tecdidi (yenilemesi) bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: İsa'nın (a.s.) Mehdi'nin (r.a.) bu bin içinde var oluşlarıdır. (Mektubat-ı Rabbani, 1/611)

Resulullah (s.a.v.)’ın ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (s.a.v.)'ın irtihali (vefatı) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. Onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki: Şeriatin takviyesi, pek tamam şekliyle hasıl ola. Aradan bin sene geçtikten sonra, Mehdi'nin gelişi de bunun içindir.

Onun mübarek kudumünü (gelişini), Hatem'ür-resül Resulullah (s.a.v.) müjdelemiştir. İsa (a.s.) dahi aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir. (Mektubat-i Rabbani, 1/440)

Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatının ardından bin sene geçtikten sonra ikinci bin yılına girilir. İmam Rabbani Hazretleri’nin yukarıdaki izahlarına göre, Hz. İsa ve Hz. Mehdi, bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir.

Büyük İslam alimi İmam Suyuti'den yapılan rivayete göre, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir:

Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitabından nakil)

Buradan yola çıkarak İslam’ın hakimiyeti Hicri 1500’e kadar sürecektir diyenler olabilir. Fakat geleceği sadece ALLAH bilir. Bu konularda kesin konuşmak kişiyi hatalara götürebilir.

İmam Rabbani Hazretlerinin bu konuyu açıkladığı diğer bir sözünde de, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının yüzyıl başında olacağını belirtmiştir:
Zira onun (Hz. Mehdi'nin) zuhuru, yüz başlarında olacaktır. (Mektubat-ı Rabbani, 3/158-159))

Buradan yola çıkarak Hz. Mehdi'nin gelişi Hicri takvime göre 1500 yılından önceki asırlarda olabileceğini düşünebiliriz. Yani 1400 ya da 1300'lü yıllar olarak düşünebiliriz. 1300-1400 arası 1888-1980 li yıllar arası gibi gözükebilir.. Bazılar bunu 1980 sonrası olarak ta değerlendirebilir. Fakat böyle bir iddiada bulunmak GAFLET'in ta kendisidir. 1980 li yıllar ile 1880 li yılları karşılaştırdığımızda 1880 li yıllar islam dünyasının en karanlık günlerinin başlayacağı gizli hesapların yapıldığı dönem iken 1980 li yıllar ise tüm dünyada islam güneşinin yavaş yavaş aydınlandığı dönemdir.. 1980'lilere gelindiğinde Küfrün beli artık kırılmıştır.

İmam Rabbani Hazretlerinin yüzyılın başı tarifi göreve başladığı tarih mi yoksa dünyaya geldiği tarih mi onu Allah bilir. Belki de dünyaya geldiği tarih olabilir. Bazı kişiler kendi mehdiliklerini ilan edebilmek için göreve başladığı tarih olarak değerlendirebilir..

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde bildirildiğine göre, İslam ahlakının hakim olduğu bir yüzyıl geçtikten sonra, yaklaşık bir yüzyıl da zulüm ve imansızlık hakim olacak, ve bunun ardından kıyamet beklenecektir (en doğrusunu Allah bilir):

Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Kıyamet, yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiiyy-il Ahir Zaman, 92)

Büyük islam alimlerinden Ebu'l Faruk Silistrevi hazretlerinin: "Bu alem eski bir saraya benzer. Nasil ki eski bir saray tamir görünce ömrü uzarsa, din-i mübin-i Islam da ihya edilirse, kiyamet tehir olunur." sözü bize birtakım ipuçları da vermekte. İslam dini ihya edildiği sürece de kıyamet gününün erteleceğini haber vermektedir.

Buradan da anlaşıldığı gibi İslam ümmetine ÖMÜR biçmek bizim haddimiz değildir. Hizmetlere devam ettiğimiz sürece islam sancağı bu cihanda dalgalanacaktır. Hz. Mehdi üzerinden rant kazanmak isteyen çevreler ısrarla bir tarih ortaya koymakta ve rantları için de imam rabbani gibi büyük isimlerin adlarını anarak TAMAMEN KENDİ YORUMLARI ile kehanette bulunmaktadırlar.

Son not ise: Hz. Mehdi matematiksel hesaplarla şifrelerle bulunmaz. İnançla iman ile bulunur. Gerçekten iman edip, Allah yolunda cihad eden, onun kitabı için hizmetten hizmete koşan, kalpleri füyuzatı ilahi ile dolup dolup taşan yüreklere, eğer Allah nasip ederse onu tanımayı nasip eder! Allah istemediği sürece kimse Hz. Mehdi'yi tanıyamaz.

Hz. Mehdi geldiğinde ben mehdiyim demiyecek. O hizmetini yapacak. Ya da o geldiği gün herşey birden güllük gülistanlık olmıyacak. Küfür birden yok olmıyacak. Nasibi olmıyan onun varlığından bile haberdar olmıyacak. Hz. Mehdi Allah rasülünün varisidir. Rabbim rasülünün varisine EVLAT olabilmeyi nasip eder inşaallah.

zehirli.org


425 yorum

selamun aleyküm

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN BU GÜZEL HADİSİ_ŞERİFLERİ PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN

01.02.2009 - misafir

o zmn mehdi şimdi

o zmn mehdi şimdi dünyadamı yane

01.04.2009 - misafir

Her müslüman mehdidir

Lisanü'l-Arap'ta Mehdînin, doğru yola erişmiş, hidayeti bulmuş olan; kendisine Allah tarafından doğru yol gösterilen ve bu doğru yola herkesi çağıran kimse diye tarifi yapılmaktadır.

Bu mânâda doğru yolda giden her Müslüman bir mehdîdir. Hz. Ali'ye(ra) hem doğru yolu gösterici anlamında hâdî, hem de mehdî denildiğini biliyoruz.

Dört halife ve onların yolunda gidenler de mehdiyyûn, yani mehdîler olarak anılmışlardır. Nitekim Resûl-ü Ekrem (a.s.m.), “Sizi sünnetime sımsıkı sarılmaya, raşid ve mehdî halifelerimin yolunda gitmeye teşvik ederim” buyurarak onların yolunda gitmeyi tavsiye etmişlerdir.

(Tirmizî, İlim: 16; İbni Mâce, Mukaddime: 6; Ebû Davud, Sünnet: 5.)

Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Muhammed,(sav) Dört Halife, Hz. Hüseyin, Süleyman bin Abdülmelik ve bazı Abbasî halifelerine Mehdî denildiğini de biliyoruz.
Demek ki mehdî kelimesi geniş periyodlu bir kelimedir.

Özel bir kurtarıcı bekliceğimize önce bizim birer kurtarıcı olmamız gerekir. Kimse kimsenin hatrı için cennete veya cehenneme girmicek.
Allah herkesi birer hidayet rehberi kılsın çünkü Allah bizden bunu istiyor.
Biz yeryüzünün halifeleriyiz.

06.04.2009 - misafir

mehdi

Olabilir.

07.04.2009 - misafir

mehdi

mehdi aramızda ve allah ın izniyle zuhuru çok yakın

17.04.2009 - misafir

En büyük Mehdi Hz.

En büyük Mehdi Hz. Muhammed(s.a.v)'dir. Başka Mehdi aramaya gerek yok.

18.04.2009 - misafir

Mehti (r.a.)

Biz İnsanoğlu olarak herzaman birilerini bekleme ihtiyacı duyarız ve ben hiçbir zaman bunun sebebini anlamamışımdır.Arkadaşlar şöyle bir şey soracağım yani şimdi bu yüzyılda mehti gelmedi diyelim ne yapacaksınız ve hatta bi 50000 sene de kıyamet kopmadı.
Sevgili arkadaşlar allah rızası için lütfen bir beklenti içinde olacağınıza yani biriniin gelip kurtarmasını bekliyeceğinize siz kendi kendinizi ve çevrenizdekileri kurtarsanıza bakın önümüzde hiç bozulmamış ve kıyamete kadar bozulmadan duracağı allah (cc) tarafından vaad edilen kuranı kerim var bunun yanında allahresulünün sünneti hiç yoksa çevrenize bakınca mutlaka görebileceğiniz örnek insanlar var.
allah rızası için arkadaşlar bırakın beklentiyi bakın ömür geçiyor beklemek yerine elinizi vicdanınıza koyun allah tan hakkıyla korkun emirlerine uyun ve yasakladıklarından kaçının bu inanın yeterli olacaktır.

20.04.2009 - misafir

mehdi

nese 3 ruya gordum aralarında 3 ay kadar var ve 3 ü de mehdiden bahsediyordu ruyalarımı gercekten paylasmak isterim oyle guzel ruyadı ki bu bana gönderilen en güzel rüyalardı. dostlar ibadet edin...
ölüm zaten bir kıyamettir.
geri dönüsü olmayan bir yol
ne zaman ölecegini kim bilebilir.
bu gun Allah c.c icin ne yaptın
dünyanın kara kuyusu içinde boğulmayın
zenginligi burda aramayın
paranın kölesi olmayın
Allah c.c. a ibadet edin
Kalpten inanın
hayır yapın
Allah çok şevkatlidir
Günahlarınızı bağışlar

21.04.2009 - misafir

mehdi

iskender mihr ali diye biri kendini mehdi diye ilan ediyor
halbuki hadislerde mehdi bile kendinin mehdi olduğunu bilmeyecek diyor
bu iskender mihr ali neyin nesi anlamadım gitti

21.04.2009 - misafir

ismi önemsiz ....

mehdi nin çıkış zamanı bir dünya savaşı sonrasınadır
mekkede ortaya zorla çıkartılacak
kendisini rayanlardan ise kaçacak
zorla ortaya çıkartılacak
ben aradığınız kişi değilim diyecek
tahmin ettiğim tarih 2016*2017 dir
gerçeğini Allah bilir

bu sebepten
kim ki BU ZAMANDA meydana çıkıp ben mehdiyim diyorsa o ahmaktır bu hadisi şerif i bilipte ona tabi olanda yine ahmaktır

22.04.2009 - misafir

mehdi üç şekilde zuhur

mehdi üç şekilde zuhur eder.birincisi imanın kurtuluşunda,ikincisi maddi manada müslümanların dünyaya üstün gelmesinde,üçüncü olark da hırıstiyanların müslümanlığa kalb olmasında

28.04.2009 - gerçek dost

Her yüzyılda dini tecdid

Her yüzyılda dini tecdid eden en büyük bir İslam alimi ya da evliyası yeryüzüne gönderilir. Bu gönderilen kendi asrının Mehdisidir. Ahir zamanda gönderilen ise büyük Mehdi ünvanını alır. Büyük Mehdinin geçmiş yüzyıllarda gönderilen Mehdiler ile benzerdir. Fakat ahir zamanda gelmiş olması sebebiyle bu ünvanı alır. O yüzden bizim Büyük Mehdiyi görebilmemiz için yapmamız gereken ahir zamanda gelen dini tecdid ile görevli olan kimseyi tespit etmemizdir. Dolayısıyla ahir zamanda gelen Müceddid Büyük Mehdidir. Mehdi-i Ahirzaman = Büyük Mehdi

03.05.2009 - misafir

mehdının gelısı

ve zaman geldıgınde butundun dunya savas ıcındeyken mehdı aleyselam geldıgınde nerde olursam olayım ne ıs yaparsam yapayım onun askerı ınsallah olacagım onun yanında savasacagım :ıste zaman bu mekan bu seyıdler ordusuyla savasa ıslamın hakımıyetıne ............................................................

04.05.2009 - misafir

bırakalım bu konuları

bırakalım bu konuları mehdi yolu bilmeyenler için dünya saadeti için zuhur edecek yani eğer ahiet inancınız varsa o zaman ölüm demek kıyamet demektir

06.05.2009 - misafir

Mehdi

Peygamberimizi Yahudiler ve Hristiyanlar bekliyorlardı. Fakat geleceğini bekledikleri Peygamberi kabul etmediler. Sebep? Kendi tahayyül ettikleri şekilde birisi gelmemişti.
Tarih tekerrürden ibarettir derler. Biz tarihten ibret almamız lazım. Yoksa yine aynı şey başımıza gelecektir. Nitekim bazı Hadis-i Şeriflerden anladığımız da budur. Tarih yine tekerrür edecektir. Biz tahayyülümüzdeki mehdiyi bekler iken mehdi (Belki de gelip geçti) gelecek. Ve biz yukarıda bazı hislerle yazan kardeşimiz gibi 'onun askeri olacağımızı söylerken' Onun karşısında yer alabiliriz. Eğer geçti ise yer almış olabiliriz. Böyle bir olayın olma ihtimali %99 hatta belki 1000 de 999 belki dahada fazla. Delili de bazı hadis-i şerifler.
Mehdi A.S. geldiğinde Müslümanların Ona 'Sen bizim dinimizi değiştirmek istiyorsun' diyeceklerini bildiren haberler mevcut.
Burada müslümanların tarihten ibret almaları şarttır. Hadis-i şeriflerde geçen mehdiler bir adet değil birden fazladır.
1. Bahsedilen son mehdi ile ilgili olanlar hangi hadis-i şeriflerdir yorum ister.
2. Hadis-i şerifte geçen tabirler gerçek manalarındamıdır yoksa mecaz, kinaye kullanılmışmıdır. Bu da yorum ister.
Bu kadar yorum içinde ancak Mehdi A.S. aklen ancak tahayyül edilebilir. Mehdi A.S. ı bulmak ve tanımak sadece ve sadece Allahu Teala'nın hidayeti ile mümkündür.
Ne yapmamız lazım?
Bunun için Allahu Teala'ya dua ettiğin hiç oldumu kendi kendine sor. Ama tarafsız. Bir yere bağlı olabilirsin. Ondan emin olmadan. Çünkü bağlılık bir noktada insanı kör eder.
Selamlar ve hidayetler üzerimize olsun.

08.05.2009 - HCK

Konular