Zehirli | Konular | Kitaplar

kriz

200 Kilometre hızla duvara toslayacağız

Devlet Bakanı Ali Babacan'a kulak verelim: "32 milyar dolarlık cari açığı çeviremezsek 200 kilometre hızla duvara toslarız. Böyle bir durumda aracın içindekilerin durumunu düşünmek bile istemiyorum."
Evet AKP'li Bakan bile cari açık için SOS veriyor.
Hatırlayın AKP geldiğinde carı açık 1.5 milyar dolardı.
Bugün 35 milyar dolara yaklaştı.
Yaklaşırsa yaklaşsın ne olur demeyin!
1994'de doların 11 bin liradan 48 bin liraya çıktığı Çiller'in Başbakanlığında yaşanan krizin sebebi de cari açıktı.
Peki o zamanki cari açık ne kadar mıydı?
8.5 milyar dolar...
Keza 2001 krizinin müsebbibi de aynı şekilde cari açıktı.
O zamanki miktarı mı soruyorsunuz?
9.5 milyar dolar..