Zehirli | Konular | Kitaplar

Kader ve Kaza ile İlgili Ayet ve Hadisler

Kader ve kazaya iman, her şeyin Allah'ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden ayetlerin yanı sıra ilahî ilmin, olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını belirten ayetlerde ısrarla vurgulanmıştır. Hz. Peygamber de bazı meşhur hadislerinde kadere imanı bir iman esası olarak açıklamıştır. Kader konusu ile ilgili bazı ayetlerin meali şöyledir:

"...O'nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir" (er-Ra'd 13/8).

"...Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir" (el-Furkan 25/2).

"De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez..." (et-Tevbe 9/51).

Bu ayetlerden başka Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, dilediğini sapıklığa sevkedip, dilediğini hidayete erdirdiğini, insanlar arasında ölümü O'nun takdir ettiğini bildiren ayetler de (bk. ez-Zümer 39/62; es-Saffat 37/96; el-A'raf 7/178; el-Vakıa 56/60 vb.) kapsam açısından kainatta her şeyin belli bir kadere bağlı bulunduğu, bunun da Allah Teala tarafından belirlendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Hz. Peygamber de Cibril hadisi diye bilinen hadiste açıklandığı gibi, kadere imanı iman esasları arasında saymıştır. Bu hadiste geçtiğine göre Cebrail (a.s.) Peygamberimiz'e:

- "İman nedir?" diye sormuş, o da:

- "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır" cevabını vermiştir (bk. Müslim, "İman", l; Ebu Davud, "Sünnet", 15; İbn Mace, "Mukaddime", 9).

Kaderin bir ilahî sır oluşunu ve insanlar tarafından gerçek anlamda çözülmesinin imkansızlığını göz önünde bulunduran Hz. Peygamber kader konusunu tartışan ashabını uyararak şöyle buyurmuştur: "Siz bununla mı emrolundunuz? Veya ben bunun için mi peygamber olarak gönderildim? Şunu biliniz ki sizden önceki ümmetler bu tür tartışmalara başladıkları zaman helak olmuşlardır. Böyle tartışmalara girmemelisiniz" (Tirmizî, "Kader", l).


34 yorum

kaza ve kaderle ilgili toplumdaki yanlış kanaatler

arkadaşlar bana kaza ve kaderle ilgili toplumdaki yanlış kananatlara örnek lazım yazarsanız çok memnun olurum

13.12.2008 - eylül

tüm ayet ve hadisler çok

tüm ayet ve hadisler çok güzel ben çok begendim

18.12.2008 - misafir

çok güzel beyendim:D

çok güzel beyendim:D

28.12.2008 - misafir

hadis

hadisler çok önemlidirler

30.12.2008 - misafir

teşekkür ederim

teşekkür ederim

15.04.2009 - misafir

teşekkürler

teşekkürler

15.04.2009 - misafir

paylaşım için

paylaşım için teşekkürler...

23.07.2009 - misafir

paylaşım için

paylaşım için teşekkürler...

23.07.2009 - misafir

hadisler..

evet gerçekten çok güzel paylaşım için teşekkürler :)

29.09.2009 - kuLipa*m.. :)

kaza ve kader

çok güsel ama niye çok kısaaaa yhaa

01.10.2009 - misafir

bilgi

Arkadaşlar bu bilgiyi kim paylastıysa ona cok tesekkur ederim.Performans ödevim 100 oldu :D

10.11.2009 - misafir

hadis

çok güzel beğendim

13.11.2009 - misafir

çok güselll !!! harika

çok güselll !!! harika bilgiler burada işime yaradı

15.11.2009 - misafir

gerçekten çok

gerçekten çok teşekkürler

16.11.2009 - hayat

thank you

very thank you
my job worked

very very thanks

18.11.2009 - Ziyaretci