Zehirli | Konular | Kitaplar

Hıristiyan kaynakları

Çarmıhın Mıhları İstanbul'da

İstanbul efsanelerle gerçeklerin, dünle bugünün bir araya geldiği bir şehir. Her karışında ilginç bir özelliğiyle karşılaşmamak mümkün değil. Tutku filmiyle gündeme gelen çarmıhın, her gün önünden onbinlerce kişinin geçtiği Çemberlitaş’ın altında olduğunu kaç kişi biliyor? Hazreti İsa’nın (a.s) Hıristiyan inancına göre çarmıha gerilişini anlatan Tutku filmi, vizyona girmesiyle birlikte tartışmaları da beraberinde getirdi.

Film üzerindeki tartışmalar devam ededursun söz konusu çarmıhın pek yakınımızda, İstanbulluların her gün gelip geçtikleri bir yolun üzerinde olduğunu çoğu kimse bilmez.

Dört İncilde Geçen Hz.İsa'nın Mucizeleri

Dört İncilde geçen Hz. İsa'nın mucizelerini incelerken, önce onun hayatının mucize oluşu konusunu araştırmak gerekir. Hristiyan kaynaklara göre Hz. İsa'nın hayatının mucize oluşu iki noktada incelenebilir :

1 - Hz.İsa'nın varlığı, bedeni, herşeyi vahiydir ve mucizedir. Buradaki mucize, vahiyle bütünlük arzeder.

2 - Hz.İsa'nın dünyaya gelişinden önce ve dünyaya gelişi sırasında görülen harikuladelikler, onun çarmıha gerilmesi, yeniden dirilmesi, öğrencilerine yeniden görünmesi ve semaya çıkışı sırasında görülen ve ihtiyarî olmayan hâdiseler, beşer şekline bürünmüş ilâh olarak onda görülen mucizelerdir.

DÖRT İNCİLİN YAZILIŞ TARİHLERİ

Dört İncilin dili ve yazarları hakkında ortaya çıkan şüphelerin aynısı, onların yazılış tarihleri için de sözkonusudur. İnciller ne zaman yazıldı? Hristiyan kaynakların bellirttiği gibi, Hz.İsa'dan çok kısa bir süre sonra mı, yoksa aradan uzun bir zaman geçtikten sonra mı yazıldılar? Veya yazıldıkları iddia edilen tarihlerde mi yazıldılar?

DÖRT İNCİLİN YAZARLARI

Hristiyan Kilisesi tarafından sahih sayılan dört İncili incelerken, bu İncillerin kaleme alındıkları dil kadar, bunları kaleme alan kişilerin kimliklerini de incelemek gerekir. Kimdir bu yazarlar? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın hüviyetleri nedir, nerelidirler? Bunlar gerçekten söylenildiği gibi ruhu'l-kudüs'le dolu kimseler midir? Adı geçen bu kişiler İncillerin gerçek yazarları mıdır? yoksa bu kitapları başkaları yazarak bunlara mı maletmişlerdir?