Zehirli | Konular | Kitaplar

2 yorum

dini

SELAMUNALEYKÜM HOCAM BEN NİHAT_2280 RUMUZLU ARKADAŞ BANA DARGINMISIN SELAM VERHOCAM NİÇİN CEVEP VERMİYORSUNLAMUN ALEYKÜM
HOCAM BOŞ VE GEREK SİZ VE LÜZÜM SUZ LAFLARA CEVAP VERİP TE ŞEYTANI SEVİNDİR MEK İSTEME S Sİ NİZ BİLİYO R SU NUZ İSRAF VE LUZUM SUZ LAF LARA CEVAP VERMİYE CE GİNİZE BİLİ YO RUM ÜÇ AY LA RINIZ VE GEÇ MİŞ BERAT KANDİLİ NİZ MÜBA REK OLSUN ELLERİ NİZ DEN ÖPERİM SİZİ ÇOK SEVİ YORUM BEN RUMUZ NİHAT DAHAÖNCE EVLENE MİYORUM DİYE MEYİL YOLLAMIŞTIM SORU MA YANIT LADI NIZ AY Nİ ŞEY LE RE CEVAP VERME NİZ BOŞVE ANLAMSIZVEİSRAFOLDUİÇİN CEVAPVERMEDİGİNİZİ BİLİYORUM HOCAM BENİMTAKINTIM EVLENEMİYORUM 35 YAŞINDAYIM KISMETİM ÇIKMAMASI VE
ÇIKMASIİÇİN TÜRBELEREGİDİP VEYA NUSKACI HOCAYA GİDİP NUSKA
VEHAMEYLİYAZDIRMAKNEDERECEDOĞRU EVLENEMİYORUM BENİM BUDÜNYADA YOKMU KISMETİM BİRDE ÇALIŞ MIYORUM KISMETİMİN KAPANMASI ÇALIŞMADIGIMİÇİN OLURMU BİRAZAÇIK KONUŞTUGUM İÇİN ÖZÜR DİLERİM SAYGILAR
BİRDE VEHABİLİK NEDİR DOGRU BİRŞEYMİDİR BİRDE CAMİİYE 3 KİŞİ GELDİ AKŞAMNAMAZININ FARZINI CEAATLE KILDI SON İKİREKATINI KILMADILAR NEDEN birde hocam bir ilahiyat prof rü kaza namazı diye bi namaz yok diyor yani vaktinde kıldın kıldın kazakaldı kazanamazıkılayım diye bişeyyok diyor başka prof da kaza namazı kılınır kaza namazı yok diyenler vehabi görüşlüdiyor vehabi lik nedir dogru bir inanışmıdır tam anlamıyla hadisi şerif nedir hadisleri anlama nasılolur mevzu hadis nedir cibril hadis nedir mutavatırhadis nedir sünen nedir sünen hadisi nedir vs birinsan dinini nasıl ögrenir veuygular hayatında ve yaşar sünnetnedir sünnetiseniye nedir ve sünnetiseniyeyi yaşamak nasıl olur riya ve kibir hastalıgından nasıl kurturulur SAYGILAR

20.07.2011 - misafir

DUA ZAMANI

OKUNABİLİNECEK KISA DUALAR
1-"Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl."
(Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)
2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi esbahtü (emsaytü) ala dini inni ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente
4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

7-La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
9-Allahümme ecirnî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim
10-Allahumme inni es’elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….
11-Allahumme el himniy rüşdi ve eızni şerre nefsi
12-Kuddüs’ üt tahiru min külle suin .. Rabbin surni alal gavmil mufsidin
13-İnnallahe la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa.
14-Rabbi inni zalemtu nefsiy zulmen kebirya ve la yağfiruz zunube ila ente yağfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafirur rahim

15-Estağfirullah ellezi la ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum ve etubu ileyh
16-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
17-Allahummeğfirli zenbi küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve ala niyyetehu ve sırrahu….Allahümmehşürna fi zümretis salihin….
18-Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisanî yefğahu ğavli
19-"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî ve makami."
20-"Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül'arşıl'azîm."
21Bismillahirrahmanirrahim.Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

22-BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MA’ASMİHİ ŞEY’ÜN FİL ERDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ALİM.. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fağirun.
23Vezkur abdenâ Eyyûbe, iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâbin.
24-Rabbi euzü bike min hemezeti’ş şeyatin ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

25-Estagfirullah min külli ma kerihallah… Ve hıfzan min kulli şeytanîn mârid
26-Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim..
27-Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirli mağfireten min indike, verhamni, inneke entel gafûrur rahîm.

28-Allâhümmağfirli hatıyeti ve cehli ve israfı fi emri ve ma ente â’lemu bihî minni.

29-Allâhümmağfirli hezli ve ciddi ve hatai ve amdi ve küllü zâlike indi.

30-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve
Hayyun la yemut. Biyed’ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir

31- Sübhane Rabbiye’l-Azim…Semi Allahu Limen Hamide.. Rabbena leke’l-hamd..

32-Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamîîdu yâ mübdiu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk.

33-Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh (3 defa)

34-Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlun Kuddusun . (ve dua edilmeli)

Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine, ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya, ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara,meleklere,zebanilere;Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışık huzmeleri, yağmurlar,karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar,nefesler,hareketler adedince,Seni tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar,dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikte Rabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El Fatiha

09.03.2012 - misafir